Thiết bị cố định

Một nhà lãnh đạo trong chiếu sáng biển và công nghiệp, SAMMYUNG GOLD STAR LIGHT

Dụng cụ cố định đèn dưới nước
Vật dụng cố định đèn dưới nước
Tuổi thọ bền, dễ bảo trì, sản xuất tại Hàn Quốc
Trọng lượng nhẹ, chống thấm nước
Dễ điều chỉnh góc chiếu sáng của đèn.