Đèn Gold Star Light

Một nhà lãnh đạo trong chiếu sáng biển và công nghiệp, SAMMYUNG GOLD STAR LIGHT

Cơ quan giới thiệu tàu đã qua sử dụng

Chúng tôi đang trong quá trình giới thiệu các tàu nhỏ và vừa được sử dụng ở Nhật Bản, và dựa trên nhiều năm kinh nghiệm
Chúng tôi có nhiều hồ sơ theo dõi của các tàu được sử dụng. Môi giới, kiểm tra, ban hành và chấp nhận các tài liệu,
Chúng tôi giúp đỡ với tất cả các vấn đề cần thiết cho việc giới thiệu các tàu đã sử dụng, chẳng hạn như giải phóng mặt bằng đại lý.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc giới thiệu tàu đã qua sử dụng của Nhật Bản.

중고선 도입대행

다음
이전
조명기구
조명기구
조명기구
조명기구
조명기구
조명기구
조명기구
조명기구
조명기구
조명기구