Bóng đèn

Một nhà lãnh đạo trong chiếu sáng biển và công nghiệp, SAMMYUNG GOLD STAR LIGHT

Bóng đèn ngầm dưới nước

Đèn dụ cá Gold Star Light đang cung cấp lõi bóng đèn được sản xuất tại Hàn Quốc với chất lượng tốt nhất bằng công nghệ của chính công ty chúng tôi.

다음
이전
공중등
공중등
공중등
Đặc tính:
Sản xuất tại nhà máy có dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động tốt nhất (Sản xuất tại Hàn Quốc)
Độ chiếu rọi cao hơn, bền hơn so với các đối thủ cạnh tranh, khởi động chiếu sáng lại nhanh hơn.
Khả năng chịu áp lực nước tuyệt vời (35kg/cm3, loại mỏng) bằng loại kính độc đáo được thiết kế đặc biệt.
Hiệu quả đánh bắt tuyệt vời bởi màu sắc rọi sâu dưới nước.