SAMMYUNG

Một nhà lãnh đạo trong chiếu sáng biển và công nghiệp, SAMMYUNG GOLD STAR LIGHT

Mạng lưới phân phối ở nước ngoài

해외대리점

  • MINH HAI ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY

    NO.230/31/28/4 DINH CONG THUONG STR, DINH CONG WARD, HA NOI, VIETNAM

    TEL(+84) 397.863728

    OFFICE IN NGHE AN QUYNH LUU, NGHE AN, VIETNAM

    map view